OMM - Obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca
DS - Distribucijski sustav
TS - Transportni sustav
OJU - Obveza javne usluge

Preuzmi podatke iz tablice