Za provedbu promjene opskrbljivača HROTE kao operator tržišta plina kreirao je obrazac za promjenu opskrbljivača koji je moguće preuzeti klikom na gumb Preuzmi obrazac za PO.
Svaki obrazac ima jedinstveni barkod te vrijedi isključivo za jednu promjenu opskrbljivača stoga se broj primjeraka odabire ovisno o broju obračunskih mjernih mjesta za koje se podnosi zahtjev za promjenu opskrbljivača. Popunjeni zahtjev za promjenu opskrbljivača potrebno je dostaviti novom opskrbljivaču koji će dalje poduzeti sve potrebne korake kako bi se provela promjena opskrbljivača.
Detaljna uputa dostupna je na poveznici.