Cijena EnUr, POZ/NEG - Cijena pozitivne/negativne energije uravnoteženja za plinski dan
Cijena REF - Referentna cijena za plinski dan
Cijena UsUr, POZ/NEG - Cijena pozitivne/negativne usluge uravnoteženja za plinski dan
* Metodologija utvrðivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava, NN 49/16
** Pravila o organizaciji tržišta plina

Cijena UsUr, POZ/NEG - Cijena pozitivne/negativne usluge uravnoteženja za plinski dan
** Pravila o organizaciji tržišta plina

   Preuzmi